Inzicht, beslisondersteuning en gericht vaccineren

Inzicht, beslisondersteuning en gericht vaccineren

Specialisten op het vlak van ICT, epidemiologie en data hebben de handen ineengeslagen om de verwachte zorgvraag voor COVID19 te voorspellen en om gericht te gaan vaccineren. Het resultaat van de samenwerking is een COVID Early Warning Systeem. In dit digitale zorgpad worden data en kennis van huisartsen, ziekenhuizen en GGD’en gekoppeld en verrijkt met een voorspellend algoritme.  

Het COVID Early Warning Systeem geeft inzicht in verhoogde risico’s op COVID-besmettingen en ziekte en is goed bruikbaar als onderlegger voor gericht vaccineren.

COVID Early Warning Zorgpad

Met predictie-algoritme en COVID INSIGHT dashboard 

Direct inzicht in besmettingen in patiëntenbestand, wijk en regio

Beslisondersteuning in de behandeling van (kwetsbare) patiënten.

Directe identificatie van hoogrisicopatiënten in uw patiëntenbestand

Zo werkt het COVID Early Warning Systeem

Bekijk de animatie hieronder.

Bekijk de besmettingen/opnames in uw regio op basis van RIVM-data.

 

 

Resultaten

Momenteel werken we in verschillende regio’s samen met stakeholders om de best mogelijke resultaten te behalen. 

Dit leidt tot

 • Minder besmettingen
 • Minder lange ligduren in het ziekenhuis
 • Minder opnames op de IC
 • Minder druk reguliere zorg
 • Opschaling van regulier zorg
 • Gerichter vaccineren
 • Minder langdurige fysieke schade
 • Afname economische schade

Laatste nieuws

Wij houden de ontwikkelingen in het land nauwgezet in de gaten. Het laatste nieuws vanuit COVID DATA NL vindt u hieronder.

Tips en verbeteringen

Huisartsen die toegang hebben tot het COVID Early Warning Systeem, krijgen via het EWS inzicht in hun patiëntenbestand en de ontwikkelingen van COVID in de regio. Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring en of u verbeterpunten met ons kunt delen om het systeem...

Lees meer

Onze werkwijze

Veilige infrastructuur

Om inzicht te krijgen in het gedrag van het virus bieden we een betrouwbare infrastructuur, waarin grote hoeveelheden gegevens veilig en direct worden verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen (NHGdoc en Medicom) in huisartsenpraktijken. De gebruiker levert data aan en krijgt zijn data gepresenteerd in een beveiligde omgeving. Zo kunnen we op een zorguldige manier meer kennis over het virus verkrijgen en interventies toepassen.

Gegevens worden veilig en betrouwbaar verwerkt, geheel in lijn met de AVG-wetgeving. Gegevens blijven te allen tijde eigendom van de leverende partij.

Verwerkende partij Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan NEN norm 7510. Zij hebben meer dan 20 jaar ervaring met gegevensverwerking voor 500 apothekers, 1400 huisartsen en 70 ziekenhuizen en klinisch chemische laboratoria.

STIZON staat onder toezicht van een Compliance CIE. De STIZON Compliance commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht. Een attest over de ingerichte procedure is getoetst door Prof. Theo Hooghiemstra.

  Betrokken partijen

  Het consortium COVID DATA NL brengt vanuit gezamenlijke expertise:

  • Kennis en data bijeen; die beslissingen in het COVID-zorgpad ondersteunen
  • Groot netwerk onder huisartsen, specialisten en wetenschappers in zorg en data
  • Een realtime koppeling met het HIS en het ZIS voor het ophalen van data en het leveren van beslisondersteunende informatieproducten
  • Een veilige remote-acces omgeving voor wetenschappelijk onderzoek