Selecteer een pagina

Hoe data ons helpt COVID-19 te verslaan

Early Warning System

Nederland staat voor een van de grootste uitdagingen ooit: het bedwingen van de coronacrisis, die ons land, en de rest van de wereld, totaal heeft ontregeld. Er is hard gewerkt om de verspreiding van het virus te beteugelen, zodat het zorgsysteem overeind kon blijven. Maar dat is niet eenvoudig. Een toename in besmettingen en IC-opnames ontregelt de reguliere zorg en levert economische schade op. Beleidsmakers moeten snel doordachte keuzes kunnen maken. 

Wat zou helpen is een accurate registratie van Covid-19-besmettingen, toegankelijk voor alle zorg- en welzijnsaanbieders. Daarom ontwikkelt COVID DATA een regionaal Early Warning Systeem met een regionale risicomonitor, waarin positieve testuitslagen van de GGD direct gedeeld worden. Ook huisartsen kunnen (verdenkingen van) besmettingen direct registreren. Zo kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers realtime monitoren waar nieuwe brandhaarden ontstaan. Vervolgens kan de beoogde zorgcapaciteit in kaart worden gebracht en kunnen hoogrisicopatiënten tijdig beschermd worden. 

COVID DATA

COVID DATA is een gelegenheidsinitiatief van verschillende expertisecentra in opdracht van het ROAZ Noord-Holland en Flevoland, in samenwerking met ZONH en ELAA. 

 

Een compleet regiobeeld, met inzicht in brandhaarden

Voorkomen van nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames

Het verdelen van de werklast over verschillende disciplines

Veilige infrastructuur

Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van het virus bieden we een betrouwbare infrastructuur, waarin grote hoeveelheden gegevens veilig en direct worden verzameld en geanalyseerd. 

Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen (NHGdoc en Medicom) in huisartsenpraktijken, die te zien zijn op een provinciaal dashboard. Zo kunnen we op een veilige manier meer kennis over het virus verkrijgen en interventies toepassen. Het systeem deelt dagelijks de verzamelde data met het RIVM.

Resultaten

Wat levert een Early Warning System op?

 • Voorkomen van nieuwe besmettingen 
 • Bescherming van patiënten met een verhoogd risico
 • Voorkomen van IC-opnames
 • Verkorten ziekenhuisopnameduur
 • Eerdere toediening van Dexametason, waardoor lichamelijke klachten worden ingeperkt
 • Een compleet beeld van de regio met inzicht in brandhaarden
 • Inzicht in het capaciteitsvraagstuk
 • Het verdelen van de werklast over verschillende zorgdisciplines

 

COVID DATA

Om de crisis het hoofd te kunnen bieden, hebben meerdere bedrijven op het gebied van medische informatievoorziening en digitale zorgoplossingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking, ontstaan vanuit grote bezorgdheid en een diep gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

COVID DATA is een gelegenheidsinitiatief van verschillende expertisecentra in opdracht van het ROAZ Noord-Holland en Flevoland, in samenwerking ZONH en ELAA van het ROS-netwerk.

De verschillende centra betrokken bij COVID DATA hebben samen expertise op vele kennisgebieden, van data-infrastructuur tot data-analyse, en van veiligheid tot remote-accessoplossingen. Onze kracht is dat we gebruikmaken van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform. We hebben een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.

   

  Vanuit onze gezamenlijke expertise bieden we:

  • Een veilige remote-acces-omgeving voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Een realtime koppeling met HIS voor het ophalen van data en en het leveren van beslisondersteunende informatie.
  • ISO-gecertificeerd systeem dat voldoet aan alle privacywetgeving.
  • Groot netwerk onder huisartsen, specialisten en wetenschappers.

   

  Contact

  Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier hieronder.