Hoe data ons helpt COVID-19 te verslaan

Meten is weten: met data COVID-19 doorgronden

Nederland staat voor een van de grootste uitdagingen ooit: het bedwingen van de coronacrisis, die ons land, en de rest van de wereld, totaal heeft ontregeld. Er is hard gewerkt om de verspreiding van het virus te beteugelen, zodat het zorgsysteem overeind kon blijven. Dat is gelukt, het aantal patiënten op de IC normaliseert. En nu? Hoe komen we uit de lockdown zonder dat het aantal zieken weer toeneemt? Van beleidsmakers wordt verwacht dat ze snel en doordacht keuzes maken.

Wat ze daarvoor nodig hebben, is meer inzicht in het gedrag van het virus en de consequenties van de pandemie voor burgers en economie. In de COVID-19 Datacoalitie werken we met verschillende expertisecentra op het gebied van medische informatievoorziening samen aan een betrouwbare infrastructuur, waarbinnen grote hoeveelheden gegevens over COVID-19-patiënten kunnen worden verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen in huisartsenpraktijken. Zo kunnen we op een veilige manier meer kennis over het virus verkrijgen en de resultaten toegankelijk maken voor burgers, onderzoek en beleid.

Datalevering RIVM
De COVID-19 Datacoalitie deelt dagelijks de verzamelde data met het RIVM om beter inzicht te krijgen in het aantal patiënten in de eerste lijn (huisarts) met verdenking of bevestiging van COVID-19.

 

Flatten the curve

Verminder onzekerheid van burgers

Hulp bij economisch en maatschappelijk herstel

Onze aanpak

Het doel van de COVID-19 Datacoalitie is om meer te weten te komen over het COVID-19-virus door zoveel mogelijk gegevens over het virus op één plek bijeen te brengen.

We bieden huisartsen hulp aan bij de registratie van COVID-19-patiënten. De verzamelde gegevens bewerken en verrijken we vervolgens, waarna we relevante inzichten terugkoppelen naar zorgprofessionals, RIVM, beleidsmakers en burgers. Met toestemming van de huisartsen stellen wij gepseudonimiseerde datasets beschikbaar aan wetenschappers om relevante vragen over de pandemie te beantwoorden.

Bronnen van informatie:

Registratie COVID-19-verdenking en -besmetting via huisarts

De huisarts registreert besmette en verdachte patiënten in het huisartseninformatiesysteem HIS. Die patiëntgegevens worden via de COVID-19-database gekoppeld aan data uit andere bronnen. 

Testgegevens van virusbesmetting en immuniteit

In de komende periode gaan meer mensen getest worden, zowel op besmetting met het virus als op antistoffen tegen het virus. De resultaten van deze testen zijn van essentieel belang om uitbreiding van de pandemie te beperken en om vragen over immuniteit te kunnen beantwoorden.

Oplossingen voor nu én
voor de toekomst

De COVID-19-dataverzameling maakt het mogelijk om verschillende soorten informatie te verkrijgen, denk aan het aantal besmettingen per gemeente, karakteristieken van de patiëntenpopulatie en de ziekteontwikkeling. Dit is nodig voor nu én voor de toekomst.

Op korte termijn helpt deze informatie artsen bij de behandeling van hun patiënten, krijgt de overheid beter inzicht in het verloop van de epidemie en kunnen beleidsmakers beter geïnformeerde beleidskeuzes maken. Door de juiste informatie te delen nemen angst en verwarring bij burgers af.

 

Ook verschil maken?

De COVID-19 Datacoalitie breidt graag verder uit. Wilt u ook bijdragen? Dat kan op twee manieren: door ons van data te voorzien of door van onze data gebruik te maken. Bent u onderzoeker en heeft u een relevante onderzoeksvraag, dan kunt u een onderzoeksaanvraag bij ons indienen. Partijen die data aan onze dataset willen toevoegen, zijn ook van harte welkom.

In de komende weken zal deze website verder worden uitgebreid met meer informatie over hoe u een onderzoeksaanvraag kunt indienen. Mocht u tot een van bovenstaande groepen behoren en al eerder contact met ons willen opnemen, stuurt u ons dan een email.

Wie draagt er nog meer bij?
Dit project wordt ondersteund en aangemoedigd door artsen, wetenschappers en beleidsmakers van:

De COVID-19 Datacoalitie

Om de crisis het hoofd te kunnen bieden, hebben meerdere bedrijven op het gebied van medische informatievoorziening en digitale zorgoplossingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking, ontstaan vanuit grote bezorgdheid en een diep gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Medworq, Stizon, ExpertDoc/NHGDoc, PharmaPartners, Stichting Health Base en Andersson Elffers Felix vormen samen een brede coalitie met expertise op vele kennisgebieden, van data-infrastructuur tot data-analyse, en van veiligheid tot remote-accessoplossingen. Onze kracht is dat we gebruikmaken van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform. We hebben een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.

   

  Vanuit onze gezamenlijke expertises bieden we:

  • Een veilige remote-acces-omgeving voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Een realtime koppeling met HIS voor het ophalen van data en en het leveren van beslisondersteunende informatie.
  • ISO-gecertificeerd systeem dat voldoet aan alle privacywetgeving.
  • Groot netwerk onder huisartsen, specialisten en wetenschappers.

  Wilt u zich ook aansluiten?

  Contact

  Wilt u meer weten over dit project of een bijdrage leveren, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier hieronder.

  Persvragen kunnen direct worden geadresseerd aan Yves Kummers:
  06-24207255 – yves@hamptoncourt.nl

  Kwartiermakers

  Guus Vaassen

  COVID Programma Management


  Prof. Dr. Ron M. C. Herings

  Data en onderzoek


  Prof. Bernard A. M. van der Zeijst PhD.

  Virologie en testen