Aanleiding

Flatten the curve

De ontwikkelingen rond COVID-19 volgen elkaar razendsnel op. Er is hard gewerkt om de verspreiding van het virus te beteugelen, zodat het zorgsysteem overeind kon blijven. Dat is gelukt, het aantal patiënten op de IC normaliseert. Maar de gevolgen zijn groot. Hoe komen we uit de lockdown zonder dat het aantal zieken weer toeneemt?

Er is meer inzicht in de COVID-19-uitbraak nodig: om zo snel mogelijk te weten hoe we gericht kunnen interveniëren in de risicopopulatie en hoe we patiënten passender kunnen helpen, maar ook om straks te kunnen bepalen wie als eerste gevaccineerd moet worden.

Verminder onzekerheid

Veel mensen maken zich zorgen over zichzelf, hun gezin en hun familie en vrienden. Mantelzorgers zitten vol twijfels. Iedereen vraagt zich af: ‘Ben ik immuun?’ Ofwel: ‘Ben ik veilig? Voor mijn eigen gezondheid en die van anderen?’

Om die onzekerheid te verminderen is het belangrijk om meer epidemiologische informatie te verkrijgen en op een begrijpelijke manier te ontsluiten en toegankelijk te maken voor iedereen.

Hulp bij herstel

De COVID-19-maatregelen hebben verregaande economische consequenties voor personen en bedrijven. Van beleidsmakers wordt verwacht dat ze snel en doordacht keuzes maken en daarin de belangen van verschillende groepen in de samenleving meewegen.

Zij hebben tijdige, juiste en volledige informatie nodig om die keuzes te maken en Nederland veilig door deze periode heen te loodsen.

Onze oplossing

Onze oplossing voor deze drie opgaven is een betrouwbare, fair by design infrastructuur om data over COVID-19-patiënten te verzamelen, te analyseren en te delen. Een infrastructuur die gebruikmaakt van bestaande structuren en systemen en voldoet aan alle privacy- en security-wet- en regelgeving. Op die manier trachten we zoveel mogelijk data over COVID-19 op één plaats te verzamelen om daarmee meer inzicht te krijgen in deze pandemie.