Registratie Huisartsen

Via dit formulier geeft u zich op voor deelname aan het programma fijnmazig vaccineren of het Covid Early Warning systeem. Als u deelneemt aan het COVID Early Warning systeem dan geeft dat toegang tot het COVID vaccinatie dashboard en het COVID regio dashboard op basis van de gegevens uit het HIS.

Voor deelname aan fijnmazig vaccineren is het van belang dat de GGD in uw regio is aangesloten.  U ontvangt een actuele vaccinatielijst van de hoog risicio patiënten in uw praktijk op volgorde van urgentie.

Vul hieronder de gegevens in van de praktijk om aan te geven dat uw praktijk wil deelnemen. Indien er meerdere huisartsen in uw praktijk werkzaam zijn en er één is die middels een onderlinge overeenkomst gemandateerd en verwerkersverantwoordelijke is,  volstaan de gegevens van deze huisarts. Anders moet iedere huisarts werkzaam in uw praktijk zich individueel via dit formulier opgeven.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u binnen enkele dagen een verwerkersovereenkomst toegestuurd. Deze ondertekent u met een iDIN-verificatie en stuurt u terug. 

Vragen?

Voor vragen over aanmelding en deelname kunt u mailen naar service@covid-data.nl

Aanmelding voor fijnmazig vaccineren kan als de GGD in uw regio is aangesloten. U ontvangt een actuele vaccinatielijst van de hoog risico patiënten in uw praktijk op basis van urgentie en begeleiding bij bellen van patiënten, zoals een GGD training, een expertteam en een contactpersoon. Aanmelding voor Early Warning geeft u toegang tot een COVID vaccinatie dashboard en een COVID regio dashboard op basis van de gegevens uit het HIS. In de toekomst kunt u gebruikmaken van meer programma's die ontwikkeld worden.
Helaas is uw GGD op dit moment nog niet aangesloten op het project fijnmazig vaccineren. U meldt zich aan voor het COVID Early Warning Systeem, waarmee u de beschikking krijgt over het vaccinatie dashboard gebaseerd op HIS data. De volgende GGD zijn wel aangesloten: GGD Amsterdam GGD Flevoland GGD Gooi en Vechtstreek GGD Hollands-Noorden GGD Kennemerland GGD Zaanstreek/Waterland

Na de registratie

Na registratie neemt STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek) contact met u op voor de verzameling van uw gegevens en terugkoppeling van uw data via een verwerkersovereenkomst.

Voor vragen over het COVID Early Warning Systeem neemt u contact op met het COVID DATA consortium via info@covid-data.nl