Registratie Huisartsen

Via dit formulier geeft u zich op voor deelname aan het programma fijnmazig vaccineren of het Covid Early Warning Systeem (EWS). Als u deelneemt aan het COVID Early Warning Systeem dan geeft dat toegang tot twee dashboards: COVID EWS Praktijk en COVID EWS Regio op basis van de gegevens uit het HIS.

Bij deelname aan het COVID EWS programma fijnmazig vaccineren ontvangt u een actuele en accurate vaccinatielijst van de hoog risicio patiënten in uw praktijk op volgorde van urgentie.

Vul hieronder de gegevens in van de praktijk om aan te geven dat uw praktijk wil deelnemen. Indien er meerdere huisartsen in uw praktijk werkzaam zijn en er één is die middels een onderlinge overeenkomst gemandateerd en verwerkersverantwoordelijke is, volstaan de gegevens van deze huisarts. Anders moet iedere huisarts werkzaam in uw praktijk zich individueel via dit formulier opgeven.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u binnen enkele dagen een verwerkersovereenkomst toegestuurd. Deze ondertekent u met een iDIN-verificatie en stuurt u terug. 

Vragen?

Voor vragen over aanmelding en deelname kunt u contact opnemen met Sebas Groeneveld van COVID DATA  op e-mail service@covid-data.nl

Aanmelding voor het COVID Early Warning Systeem (EWS) geeft u toegang tot twee overzichtelijke dashboards, COVID EWS Praktijk, een overzicht van uw praktijk, en COVID EWS Regio, inzage in ontwikkelingen in uw regio. Deelname aan het COVID Early Warning Systeem is de basis voor COVID EWS programma's, zoals fijnmazig vaccineren. Als u zich aanmeldt voor COVID EWS fijnmazig vaccineren ontvangt u een actuele en accurate vaccinatielijst van de hoog risico patiënten in uw praktijk in volgorde van urgentie op basis van gegevens uit het HIS. Ook krijgt u begeleiding bij het bellen van patiënten, zoals een GGD training en een contactpersoon bij COVID DATA.

Na de registratie

Na registratie neemt STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek) contact met u op voor de verzameling van uw gegevens en terugkoppeling van uw data via een verwerkersovereenkomst.

Bekijk hier de instructievideo voor huisartsen voor het aanmelden van COVID Early Warning Systeem en uitleg over de werking van het dashboard COVID EWS Praktijk.

Voor vragen over het COVID Early Warning Systeem neemt u contact op met het COVID DATA consortium via info@covid-data.nl