Voorspellen van verwachte zorgvraag

Early Warning

COVID DATA NL koppelt en verrijkt data, waarmee we een Early Warning Systeem (EWS) ontwikkelen. Het EWS biedt beslisondersteuning aan zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers op het vlak van COVID. De data en kennis in het EWS worden verrijkt met een algoritme. Dit voorspellend algoritme helpt om hoogrisicopatiënten te detecteren, waarop professionals en zorgbestuurders beleid kunnen vormgeven. De data in het COVID INSIGHT dashboard zijn veilig toegankelijk voor aangesloten organisaties en zorgverleners.

Daarmee biedt het EWS met COVID INSIGHT dashboard inzicht, beslisondersteuning en belangrijke input voor het Nederlandse vaccinatiebeleid.

COVID Early Warning 

Met predictie-algoritme en COVID INSIGHT dashboard 

Direct inzicht in besmettingen in patiëntenbestand, wijk en regio

Beslisondersteuning in de behandeling van (kwetsbare) patiënten.

Directe identificatie van hoogrisicopatiënten in uw patiëntenbestand

Bekijk hier de video over het Early Warning Systeem.

Dit maakt het bijzonder

Het consortium COVID DATA NL brengt vanuit gezamenlijke expertise:

  • Kennis en data bijeen; die beslissingen in het COVID-zorgpad ondersteunen
  • Een realtime koppeling met het HIS en het ZIS voor het ophalen van data en het leveren van beslisondersteunende informatieproducten
  • Predictie algoritme, (machine learning)
  • Groot netwerk onder huisartsen, specialisten en wetenschappers in zorg en data
  • Een veilige remote-acces omgeving