Voorspellen van verwachte zorgvraag

Early warning

COVID DATA NL koppelt en verrijkt data, waarmee we een Early Warning Systeem (EWS) ontwikkelen. Het EWS biedt beslisondersteuning aan zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers op het vlak van COVID. De data en kennis in het EWS worden verrijkt met een algoritme. Dit voorspellend algoritme helpt om hoogrisicopatiënten te detecteren, waarop professionals en zorgbestuurders beleid kunnen vormgeven. De data in het COVID INSIGHT dashboard zijn veilig toegankelijk voor aangesloten organisaties en zorgverleners.

Daarmee biedt het EWS met COVID INSIGHT dashboard inzicht, beslisondersteuning en belangrijke input voor het Nederlandse vaccinatiebeleid.

Stap voor stap door het EWS

Stap 1

 • Bestuurders, zorgprofessionals en organisaties die gebruik willen maken van het Early Warning Systeem melden zich aan via de NL COVID-registratie

 

Stap 2

 • Huisartsen registreren COVID-besmettingen via de NHGdoc of Medicom-knop in het HIS
 • Ziekenhuizen registreren COVID-besmettingen via hun ZIS
 • Vanaf 31 januari 2021 worden positieve testuitslagen vanuit de GGD geautomatiseerd ontsloten voor huisartsen

 

Stap 3

 • De data worden gekoppeld en verrijkt met een predicitie-algoritme.

 

Stap 4

 • Bestuurders, zorgprofessionals en organisaties kunnen de verwachte zorgvraag in het ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis voorspellen op basis van risicoprofiel positief geteste patiënten
 • De huisarts kan zijn positief geteste personen en hun familieleden beter begeleiden door vroege interventie, tijdig verwijzen en behandelen

Dit maakt het bijzonder

Het consortium COVID DATA NL brengt vanuit gezamenlijke expertise:

 • Kennis en data bijeen; die beslissingen in het COVID-zorgpad ondersteunen
 • Een realtime koppeling met het HIS en het ZIS voor het ophalen van data en het leveren van beslisondersteunende informatieproducten
 • Predictie algoritme, (machine learning)
 • Groot netwerk onder huisartsen, specialisten en wetenschappers in zorg en data
 • Een veilige remote-acces omgeving