Inzicht, beslisondersteuning en gericht vaccinatiebeleid

Vragen & antwoorden

Wij begrijpen heel goed dat u vragen heeft over COVID DATA NL, over het COVID INSIGHT dashboard en het predictie-algoritme. Daarom staan wij altijd paraat om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Om dit te vergemakkelijken, hebben wij voor u een Questions & Answers opgesteld met de meest gestelde vragen en antwoorden. Wij updaten de Q&A zeer frequent met de meest recente vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. 

Waarom een Early Warning Zorgpad (EWS) met NL COVID-registratie en dashboard?
 • De huisarts kan zijn positief geteste personen en hun familieleden beter begeleiden door vroege interventie, tijdig verwijzen en behandelen.
 • Het voorspellen van de verwachte zorgvraag in het ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis op basis van risicoprofiel
  positief geteste patiënten
Hoe gaat dat in zijn werk? U krijgt:
 • Directe inzage in besmettingen in uw patiëntenbestand, wijk en regio en beslisondersteuning in de behandeling van
  (kwetsbare) patiënten.
 • Directe inzage in hoogrisicopatiënten in uw patiëntenbestand
Zo voorkomen, beperken of verkorten we:
 • Besmettingen
 • Lange ligduren in het ziekenhuis
 • Opnames op de IC
 • Druk op en afschaling van reguliere zorg
 • Langdurige fysieke schade
 • Economische schade
Waarom nú?
 • Door nieuwe mutaties van het virus zal de besmettingsgraad naar verwachting de komende maanden snel stijgen. Dat resulteert in continue druk op de zorg en de maatschappij.
 • Ondanks dat men is begonnen met vaccineren, duurt het nog maanden voordat alle hoogrisicopatiënten gevaccineerd zijn.
 • Naar het zich laat aanzien kan het Early Warning Zorgpad een selectie en prioritering van patiënten die in aanmerking komen voor vaccinatie ondersteunen, waardoor patiënten met het hoogste risico als eerste geënt kunnen worden.
 • In de toekomst kan dit instrument in geval van andersoortige pandemieën opnieuw en vanaf het begin gebruikt worden.

Kortom; voor inzicht in de verspreiding van het virus en het verlenen van goede zorg blijft een actuele monitor, die u en de regio een volledig beeld geeft van de besmettingen, nog lang wenselijk. Het Early Warning Zorgpad met NL COVID
registratie en dashboard worden volledig ondergeschreven door: ROAZ, GGD en NZa.

Wat vraagt dat van mij als huisarts?
 • Koppel uw HIS-informatie aan de monitor door deel te nemen via zonh.nl/covid-registratie-huisartsen
 • Registreer COVID-besmettingen in uw HIS. Afhankelijk van uw HIS systeem kunt u de NL COVID registratie starten in Medicom of via de NHGDoc knop in de overige HIS systemen.
Hoeveel tijd kost het registreren?
 • U aanmelden voor de regionale monitor kost u nog geen 30 seconden.
 • Het registreren van COVID-besmettingen doet u aan de hand van een korte vragenlijst. Dit neemt ongeveer een halve minuut per patiënt in beslag.
Word ik voor mijn inzet gecompenseerd?

Voor de deelname aan dit project en registratie van uw COVID-besmettingen, is bij de NZA een NL-COVID registratietarief aangevraagd.

Worden mijn gegevens veilig verwerkt?
 • Uw gegevens worden veilig en betrouwbaar verwerkt, geheel in lijn met de AVG wetgeving.
 • De gegevens blijven te allen tijde eigendom van de huisarts.
 • Verwerkende partij Stizon is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan NEN norm 7510. Zij hebben meer dan 20 jaar ervaring met gegevensverwerking voor 500 apothekers, 1400 huisartsen en 70 ziekenhuizen en klinisch chemische laboratoria.
 • Een attest, afgegeven door privacy experts, kunt u in week 52 opvragen bij info@covid-data.nl
 • Na registratie ontvangt u een verwerkers- en dienstverlenersovereenkomst en machtiging.
Wie heeft dit initiatief ontwikkeld?
 • De regionale monitor is onderdeel van een COVID Early Warning Zorgpad, dat in opdracht van het ROAZ NHFlevoland, wordt ontwikkeld.
 • Opdrachtgevers: ROAZ Noord Holland en Flevoland (bestaande uit de voorzitter van de huisartsen, de voorzitter van de
  GGD’en en ziekenhuizen in de regio’s Noord-Holland en Flevoland, zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis)
 • Partners: COVID DATA en ROS-netwerkpartners ZONH, ELAA, REOS en Readelijn
 • COVID DATA bestaat uit: Stichting STIZON en Medworq (samen ook verantwoordelijk voor Beter Samen Noord in
  Amsterdam-Noord) en het ROS netwerk (www.ros-netwerk.nl)
 • Expertgroep bestaande uit huisartsen, medisch specialisten, leden van de crisisteam en hoogleraren