Kennis & data

Koppelen en verrijken

COVID DATA NL ontwikkelt voor Nederland per regio een Early Warning Zorgpad met een Registratie (NL-COVID registratie). Deze informatie wordt verwerkt en verrijkt door een algoritme. Alle kennis wordt teruggeven en gedeeld in een dashboard COVID INSIGHT, die per gebruikersgroep op maat wordt gemaakt.

De positieve testuitslagen van de GGD worden geautomatiseerd gedeeld. Huisartsen registreren besmettingen direct via hun Huisartsen informatie Systeem (HIS) en ook de data van ziekenhuizen wordt gekoppeld in de monitor. Alle data worden verrijkt met een wetenschappelijk gevalideerd algoritme. Dat zorgt ervoor dat de verwachte zorgvraag in het ziekenhuis, de thuiszorg en het verpleeghuis wordt voorspeld op basis van het risicoprofiel van positief geteste personen. Bovendien kan de huisarts positief geteste personen en hun familieleden beter begeleiden door vroege interventie, tijdige behandeling en zo nodig doorverwijzing. Hierdoor wordt de druk op de zorgcapaciteit veminderd.

Het wetenschappelijk gevalideerde predictie-algoritme geeft dus inzicht in verhoogde risico’s op een COVID-besmetting en ziekte en is ook bruikbaar als onderlegger voor het vaccinatiebeleid. We hebben hierdoor inzicht in wie hoger risico loopt en wie eerder gevaccineerd moet worden.

Data

Om inzicht te krijgen in het gedrag van het virus om hier vervolgens de zorg- en vaccinatiestrategie op aan te passen, bouwt COVID DATA NL een betrouwbare infrastructuur.

Data van de HIS, ZIS en GGD over met COVID besmette patiënten, zijn inzichtelijk in het COVID INSIGHT dashboard. Via een predictie-algoritme worden de data en kennis gekoppeld en verrijkt, waardoor ook hoogrisicopatiënten in het patiëntenbestand, de wijk of de regio kunnen worden gedetecteerd. Via de digitale infrastructuur wordt de verwachte zorgvraag inzichtelijk, waarop bestuurders en zorgprofessionals hun strategie kunnen ontwikkelen.

  Hoe het werkt

  Regio Noord Holland – Flevoland

  In oktober 2020 is COVID DATA NL gestart in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland. Er is gebouwd aan een regionale monitor, die de ontwikkeling van COVID in het patiëntenbestand, in de wijk en in de regio inzichtelijk maakt. Vanaf begin januari 2021 werden huisartsen gevraagd zich op het systeem aan te sluiten. Inmiddels hebben al vele huisartsen, alsmede de GGD’en en ziekenhuizen in deze regio toegang tot het Early Warning Systeem.

  Het Early Warning Systeem wordt nu verder uitgerold in andere regio’s in Nederland.

   Huisartsen

   GGD's

   Ziekenhuizen

   Stap voor stap door het EWS

   Stap 1

   • Bestuurders, zorgprofessionals en organisaties die gebruik willen maken van het Early Warning Systeem melden zich aan via de NL COVID-registratie

    

   Stap 2

   • Huisartsen registreren COVID-besmettingen via de NHGdoc of Medicom-knop in het HIS
   • Ziekenhuizen registreren COVID-besmettingen via hun ZIS
   • Vanaf 31 januari 2021 worden positieve testuitslagen vanuit de GGD geautomatiseerd ontsloten voor huisartsen

    

   Stap 3

   • De data worden gekoppeld en verrijkt met een predicitie-algoritme.

    

   Stap 4

   • Bestuurders, zorgprofessionals en organisaties kunnen de verwachte zorgvraag in het ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis voorspellen op basis van risicoprofiel positief geteste patiënten
   • De huisarts kan zijn positief geteste personen en hun familieleden beter begeleiden door vroege interventie, tijdig verwijzen en behandelen

   Downloads

   Download hier handige artikelen. 

   AVG/Privacy

   Om inzicht te krijgen in het gedrag van het virus bieden we een betrouwbare infrastructuur, waarin grote hoeveelheden gegevens veilig en direct worden verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen (NHGdoc en Medicom) in huisartsenpraktijken. De gebruiker levert data aan en krijgt zijn data gepresenteerd in een beveiligde omgeving. Zo kunnen we op een zorguldige manier meer kennis over het virus verkrijgen en interventies toepassen.

   Gegevens worden veilig en betrouwbaar verwerkt, geheel in lijn met de AVG-wetgeving. Gegevens blijven te allen tijde eigendom van de leverende partij. De Compliance Commissie ziet toe op een juiste verwerking van persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

   Veilige infrastructuur

   Om inzicht te krijgen in het gedrag van het virus bieden we een betrouwbare infrastructuur, waarin grote hoeveelheden gegevens veilig en direct worden verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen (NHGdoc en Medicom) in huisartsenpraktijken. De gebruiker levert data aan en krijgt zijn data gepresenteerd in een beveiligde omgeving. Zo kunnen we op een zorguldige manier meer kennis over het virus verkrijgen en interventies toepassen.

   Gegevens worden veilig en betrouwbaar verwerkt, geheel in lijn met de AVG-wetgeving. Gegevens blijven te allen tijde eigendom van de leverende partij.

   Verwerkende partij Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan NEN norm 7510. Zij hebben meer dan 20 jaar ervaring met gegevensverwerking voor 500 apothekers, 1400 huisartsen en 70 ziekenhuizen en klinisch chemische laboratoria.

   STIZON staat onder toezicht van een Compliance CIE. De STIZON Compliance commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht. Een attest over de ingerichte procedure is getoetst door Prof. Theo Hooghiemstra.