Initiatiefnemers

Al vrij snel na het begin van de corona epidemie ontstond het idee onder wetenschappers en deskundigen op het gebied van informatievoorziening en digitale zorgoplossingen om op een slimme manier patiënten te detecteren die een hoog risico lopen op ernstige complicaties door COVID-19, vaak gevolgd door een ziekenhuis- of IC-opname, of zelfs overlijden. De inzet was om de huisarts daarin een centrale rol te geven. Die kent tenslotte het beste de gezondheidssituatie van al zijn ingeschreven inwoners. Zo ontstond het COVID DATA NL-consortium. Een unieke samenwerking, ontstaan vanuit grote bezorgdheid en een diep gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.

COVID DATA NL ontwikkelt voor Nederland per regio een Early Warning Zorgpad met een Registratie (NL-COVID registratie). Deze informatie wordt verwerkt en verrijkt door een algortime. Alle kennis wordt teruggeven en gedeeld in een dashboard COVID INSIGHT, die per gebruikersgroep op maat wordt gemaakt.

De positieve testuitslagen van de GGD worden geautomatiseerd gedeeld. Huisartsen registreren besmettingen direct via hun Huisartsen informatie Systeem (HIS) en ook de data van ziekenhuizen wordt gekoppeld in de monitor. Alle data worden verrijkt met een wetenschappelijk gevalideerd predictie-algoritme. Dat zorgt ervoor dat de verwachte zorgvraag in het ziekenhuis, de thuiszorg en het verpleeghuis wordt voorspeld op basis van het risicoprofiel van positief geteste personen. Bovendien kan de huisarts positief geteste personen en hun familieleden beter begeleiden door vroege interventie, tijdige behandeling en zo nodig doorverwijzing. Hierdoor wordt de druk op de zorgcapaciteit veminderd.

Het wetenschappelijk gevalideerde predictie-algoritme geeft dus inzicht in verhoogde risico’s op een COVID-besmetting en ziekte en is ook bruikbaar als onderlegger voor het vaccinatiebeleid. We hebben hierdoor inzicht in wie hoger risico loopt en wie eerder gevaccineerd moet worden.

Betrokken partijen

COVID DATA NL is een consortium waarin wetenschappers, dataspecialisten en deskundigen op het gebied van medische informatievoorziening de handen ineen hebben geslagen. COVID DATA NL bestaat uit STIZON, ROS-netwerk en Medworq. 

Dit consortium wordt onderschreven door ROAZ, GGD, Zorgverzekeraars Nederland, Zilveren Kruis, VGZ en CZ.

Stuurgroep

De stuurgroep COVID Early Warning Systeem bestaat uit de volgende mensen:

  • Marjoleine van der Zwan (vz), ROS-netwerk, ZONH
  • Corine van Geffen, Huisartsenposten Amsterdam, ROAZ Crisisteam Huisartsen
  • Stella Zonneveld, ROHA Amsterdam, ROAZ Crisisteam Huisartsen
  • Jan-Willem Hofman, Zilveren Kruis
  • René de Koning, VGZ
  • Tjalling Leenstra, GGD Amsterdam
  • Guus Vaassen, Medworq
  • Ron Herings, STIZON
  • Frank Carlebur, ROS-netwerk, ZONH

Landelijk

In het landelijke programma zijn de volgende personen betrokken:

Prof. Ron Herings > Kwartiermaker
STIZON 

Marjoleine van der Zwan > Kwartiermaker
ROS-netwerk

Guus Vaassen > Kwartiermaker
Medworq

Pieter Frank van Boven > Data-scientist
Medworq

Ben van der Zeijst > Professor vaccins en vaccinaties
LUMC

Koos van der Velden > Professor en hoofd Publieke Gezondheid
Radboud Universiteit

Ernst de Graag > Directeur
PD Groep

Johan Ruiter > Dataspecialist
Medworq

Michiel Meulendijk > Researcher & data expert
STIZON

Clyde Tran > Data Engineer/PowerBi
Medworq

Jop Hoenderdos > Data-scientist
Medworq

Frank Carlebur > Projectcoördinator
Noord-Holland Flevoland

Angela Kaarsemaker > Directiesecretaresse
ZONH

Geline > Communicatie en projectadviseur
ZONH
Kirsten van der Klein > Adviseur
ELAA

Lars Verkleij > Implementatiemanager
Inszo

Sebas Groeneveld> Programma Manager
Medworq

Chanine Velthuizen > Servicedesk
PD-Groep

Thomas Hoyng > Directeur
Medworq

De diensten en informatieproducten die COVID DATA NL ontwikkelt, worden door diverse partijen getoetst op privacyaspecten, governance en gebruiksvriendelijkheid. Onze compliance commissie ziet toe op het juist gebruik van gegevens. De klankbordgroep controleert de gebruiksvriendelijkheid van de producten.

Klankbordgroep

COVID DATA NL betrekt een brede klankbordgroep van gebruikers, zoals huisartsen en medisch specialisten werkend in verschillende regio’s in Nederland om de gebruiksvriendelijkheid van de ontwikkelde informatieproducten te toetsen. De klankbordgroep bestaat uit zorgprofessionals, die zich op vrijwillige basis hebben gecommitteerd aan onze doelstelling om het verloop van COVID-besmettingen en de daarop veranderende verwachte zorgvraag inzichtelijk te maken. Met behulp van de klankbordgroep waarborgt COVID DATA NL een solide samenwerking met de doelgroep en zorgen we dat de informatieproducten aansluiten bij de behoeften en wensen van de zorgprofessional op het vlak van COVID-zorg.

Compliance commissie

Op elk gebruik van gegevens, ook waarvoor de (zorg)professional toestemming heeft gegeven, ziet de STIZON Compliance commissie toe op het juist gebruik van deze gegevens. Deze commissie toetst het gebruik op alle mogelijke privacyaspecten. De Compliance commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht.