Goede COVID-zorg voor iedereen

Resultaten

Regio Noord Holland – Flevoland

In oktober 2020 is COVID DATA NL gestart in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland. Er is gebouwd aan een regionale monitor, die de ontwikkeling van COVID in het patiëntenbestand, in de wijk en in de regio inzichtelijk maakt. Vanaf begin januari 2021 werden huisartsen gevraagd zich op het systeem aan te sluiten. Inmiddels hebben al vele huisartsen, alsmede de GGD’en en ziekenhuizen in deze regio toegang tot het Early Warning Systeem.

Het Early Warning Systeem wordt nu verder uitgerold in andere regio’s in Nederland.

  Huisartsen

  GGD's

  Ziekenhuizen

  Eerste data in grafieken

  Om inzicht te krijgen in het gedrag van het virus om hier vervolgens de zorg- en vaccinatiestrategie op aan te passen, bouwt COVID DATA NL een betrouwbare infrastructuur.

  Betrokkenen

  Regio Noord Holland – Flevoland

  De regionale monitor in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland is onderdeel van een COVID Early Warning Zorgpad, dat in opdracht van het ROAZ Noord-Holland en Flevoland, wordt ontwikkeld.

  Opdrachtgevers

  ROAZ Noord Holland en Flevoland (bestaande uit de voorzitter van de huisartsen, de voorzitter van de GGD’en en ziekenhuizen in de regio’s Noord-Holland en Flevoland, zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis)

  Partners

  COVID DATA NL en ROS-netwerkpartners ZONH, ELAA, REOS en Readelijn

  COVID DATA NL bestaat uit:

  Stichting STIZON en Medworq (samen ook verantwoordelijk voor Beter Samen Noord in Amsterdam-Noord) en het ROS netwerk (www.ros-netwerk.nl)

  Expertgroep bestaande uit huisartsen, medisch specialisten, leden van de crisisteam en hoogleraren

   

  Resultaten

  Zo voorkomen, beperken of verkorten we:

  • Besmettingen
  • Lange ligduren in het ziekenhuis
  • Opnames op de IC
  • Druk op en afschaling van reguliere zorg
  • Gericht vaccinatiebeleid; minder vaccins nodig
  • Langdurige fysieke schade
  • Economische schade