Selecteer een pagina

Samenwerken?

Alleen samen grip op corona

De COVID-19 Datacoalitie heet niet voor niets een coalitie. We verbinden ons graag met nog meer partijen: ons doel is tenslotte zoveel mogelijk data op één plek te verenigen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we daarmee de meeste kennis over COVID-19 kunnen vergaren. We nodigen u daarom graag uit bij te dragen of gebruik te maken van onze data-infrastructuur.

Dat kan op meerdere manieren: bijvoorbeeld door onze data aan te vullen met uw eigen dataverzameling. Maar ook door onze data te bevragen om een antwoord op uw onderzoeksvraag te krijgen of om behandeling van COVID-19 patiënten op te baseren of beleidskeuzen op te maken. Hieronder beschrijven wij de mogelijkheden.

Mogelijkheden

De COVID-19-dataverzameling maakt het mogelijk om verschillende soorten informatie te verkrijgen, denk aan het aantal besmettingen per gemeente, karakteristieken van de patiëntenpopulatie en de ziekteontwikkeling. Voor zorgverleners en beleidsmakers is dit belangrijke informatie om behandeling en beleid op te baseren. Voor wetenschappers is de database online beschikbaar om onderzoek mee te doen.

Data beschikbaar?
In onze data-infrastructuur is nu data beschikbaar uit de eerstelijnszorg, via registraties van huisartsen via de huisartsinformatiesystemen. Heeft u meer of andere data beschikbaar die u graag met ons wilt delen? Dan bent u van harte welkom deze aan onze infrastructuur toe te voegen. Hoe completer, hoe beter.

Onderzoek doen?
Voor onderzoekers is een grote hoeveelheid complete data noodzakelijk om goed onderzoek te kunnen doen. Onze registratievragenlijst is reeds beschikbaar gesteld aan vrijwel alle huisartsen in Nederland (>95%) en wordt steeds meer ingevuld. We streven naar een landelijke dekking. Eerstelijnsinformatie wordt onder andere gekoppeld aan COVID-19-testuitslagen en andere medische gegevens van de patiënt. Bent u onderzoeker en heeft u een relevante onderzoeksvraag, dan kunt u een onderzoeksaanvraag bij ons indienen. 

  Onderzoek

  Heb u interesse in het doen van onderzoek, dan kunt u in dit document zien welke informatie zich in de dataset bevindt en welke u dus ter beschikking staat:

  Dataset COVID-19 datacoalitie

  Voorbeelden van onderzoeksprojecten die inmiddels zijn gestart of binnenkort van start gaan:

  • Epidemiologisch onderzoek naar de mortaliteit en de spreiding van COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk.
  • Onderzoek en ontwikkeling van een algoritme om risicofactoren voor complicaties bij COVID-infecties te voorspellen.
  • Onderzoek naar de rol van geneesmiddelen als risicofactor voor complicaties bij COVID-infecties (o.a. ACE-remmmers).
  • Een follow-up van nieuwe COVID-19-vaccinaties wereldwijd.

  Contact

  In de komende weken zal deze website verder worden uitgebreid met meer informatie over hoe u een onderzoeksaanvraag kunt indienen. Mocht u al eerder contact met ons willen opnemen om een onderzoeksaanvraag in te dienen of op een andere manier samen te werken, neemt u dan contact op via dit formulier.

  Persvragen kunnen direct worden geadresseerd aan Yves Kummers:
  06-24207255 – yves@hamptoncourt.nl